1 : Startpagina

2 : Psychologische
uitgangspunten

3 : Doelgroepen en
werkwijzen

4 : verzekerde
onverzekerde zorg

5 : Tarieven
onverzekerde zorg

6 : Coachingtrajecten
organisatie en ZZP.

Copywright : A. Kranenburg KvK-registratie no. 27356696

7 : Welke klachten
wel en welke niet

8 : N.I.P.
Klachtencomissie


Kwaliteitsstatuut


Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG


www.psychologiepraktijk-kijkhelder.nl

Kennismaking

Doelgroepen

Vergoeding door verzekeraars
en gemeente Zoetermeer

Tel. 079 -3163647

Bunuelstrook 13,
2726RX Zoetermeer

Beste geinteresseerde , mijn naam is Lex Kranenburg. In 1987 ben ik afgestudeerd in klinische psychologie aan de Leidse Universiteit. Ik ben gezondheids-
zorgpsycholoog (GZ-psycholoog), B.I.G.-geregistreerd en N.I.P.-lid. Ik heb me verdiept in diverse therapievormen en veel soorten problematiek. Ik heb nu
33 jaar therapie- en 25 jaar coach-ervaring. Organisaties en particulieren kunnen ‘Kijk Helder’ook benaderen voor individuele coachingstrajecten.

Volwassenen, jongeren, kinderen

Met de volgende verzekeraars is een contract voor 2020 afgesloten. NB Kleinere verzekeringsmaatschappijen vallen vaak onder het contract
van een grotere zg. Koepelorganisatie : Menzis, Zilveren Kruis Achmea, CZ-groep, VGZ, Multizorg, DSW,
Caresq-groep.
Betreffende jeugdzorg is voor 2020 geen contract gesloten met de gemeente Zoetermeer en omstreken (de zg. H10-groep).
Om voor vergoede zorg in aanmerking te komen is altijd een verwijsbrief met DSM- 5 diagnose van de huisarts nodig. Zie blz 3.

Zoetermeer

Therapievormen

Drs. Lex Kranenburg

Individuele therapie, relatietherapie, gezinstherapie

‘Kijk Helder’

Mijn werkwijze bestaat uit een combinatie van verschillende wetenschappelijk erkende invalshoeken.
- De cognitieve gedragstherapie
- Acceptance Commitment Therapie
- Schematherapie (aspecten van)
- Somatoforme technieken
- EMDR (Traumaverwerking)

Onverzekerde zorg, coachingstrajecten en tarieven

Openingstijden : maandag t/m vrijdag 9.00 - 19.00 u.

Lex Kranenburg
GZ-psycholoog N.I.P.
B.I.G.-geregistreerd
Aangesloten bij SGZ.
Stichting Georganiseerde
Eerstelijnszorg Zoetermeer

Psychologie Praktijk ‘Kijk Helder’

Bij de zorgverzekeraar
zijn mijn naam en contract
geregistreerd onder
AGB-contract code
94004550 en/of 9400-4014
KVK- 27356696

Gecontracteerde zorg : jeugd/volwassenen

Wachttijd tot intake - Op jaarbasis variërend van 10 tot 14 weken, is tevens start behandeling.

Verplichte jaarlijkse eigen bijdrage 2020 : 385 euro

Aangesloten bij de Stichting eerstelijns Gezondheidszorg Zoetermeer