1 : Startpagina

2 : Psychologische
uitgangspunten

3 : Doelgroepen en
werkwijzen

4 : verzekerde
onverzekerde zorg

5 : Tarieven
onverzekerde zorg

6 : Coachingtrajecten
organisatie en ZZP.

Copywright : A. Kranenburg KvK-registratie no. 27356696

7 : Welke klachten
wel en welke niet

8 : N.I.P.
Klachtencomissie


Kwaliteitsstatuut


Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG


. Welke problemen wel en welke problemen niet ?

Telefoon : 079 -3163647.

www.psychologiepraktijkkijkhelder.nl

‘Kijk Helder’

Kijk Helder’

Een heldere kijk op jezelf

Op je medemens

Op positieve realistische doelen

en hoe ze te bereiken...

Hieronder volgt een lijst van door mij behandelde problematiek. Tevens een lijst van problemen die ik niet behandel of niet mag behandelen.
De regels van de overheid bepalen dat lichte psychische problematiek thuis hoort bij de huisarts of door de praktijk-ondersteuner (POH-er).
Pas als er sprake is van een (vermoede) DSM4 stoornis volgt er een verwijzing naar de psycholoog in de ‘Generalistische basis GGZ’,
vroeger de (GZ) psycholoog in de eerste lijn geheten. Ik werk in deze basis GGZ. Als een probleem te ernstig is wordt u door de huisarts meestal
verwezen naar de (ambulante) Specialistische gezondheidszorg (S-GGZ) , zoals PsyQ, Parnassia, GGZ en de Breider. Soms is een opname in een
psychiatrisch ziekenhuis of behandelkliniek noodzakelijk.

Kijk Helder’

‘Kijk Helder’

Overzicht van behandelde onderwerpen

. Graag mezelf persoonlijk verder willen ontwikkelen
. Angsten en paniekaanvallen, ‘altijd zenuwachtig’
. Depressie, suicidale gedachten, piekeren, somberheid, rouw
.
Vage lichamelijke klachten, hyperventilatie, overspannenheid,
. Maagpijn, hoofdpijn, benauwdheid zonder medische oorzaak
. Gepest op school, thuis of werk, examenvrees
. Dwanggedachten en/of dwanghandelingen
. Slaapproblemen, nachtmerries
. Herinneringen aan een (onverwerkte) traumatische gebeurtenis
. Sexuele problemen
. Slachtoffer van geweld of sexueel misbruik
. Schaamte, minderwaardigheidsgevoelens, verlegenheid
. Problemen met agressie- en impulsbeheersing
. Extreme onverklaarbare moeheid, burn-out, overspannenheid
. Concentratieproblemen, lichte ADHD
. Eetproblemen zoals medisch onverklaarbare misselijkheid
. Lichte eetstoornissen zoals boulemie en lichte anorexia,
. Overgewicht, ondergewicht, ‘vreetbuien’.
. Contactproblemen, moeite in vriendschappen en relaties
. Opvoedingsproblemen, gezinsspanningen.

Overzicht van niet behandelde onderwerpen

. Psychotische stoornissen
. Zware verslavingsproblematiek
. Ernstige boulemie of anorexia
. Verzoeken om verklaringen ivm gerechtelijke
procedures en arbeidsconflicten
. Uitgebreide diagnostische rapportage ivm
vaststelling AD(H)D.