1 : Startpagina

2 : Psychologische
uitgangspunten

3 : Doelgroepen en
werkwijzen

4 : verzekerde
onverzekerde zorg

5 : Tarieven
onverzekerde zorg

6 : Coachingtrajecten
organisatie en ZZP.

Copywright : A. Kranenburg KvK-registratie no. 27356696

7 : Welke klachten
wel en welke niet

8 : N.I.P.
Klachtencomissie


Kwaliteitsstatuut


Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG


www.psychologiepraktijkkijkhelder.nl

Bunuelstrook 13, 2726RX Zoetermeer

Zoetermeer

Coachingstrajecten

Lex Kranenburg
GZ-psycholoog N.I.P.
B.I.G.-geregistreerd
Aangesloten bij SGZ.

Bij de zorgverzekeraar
zijn mijn naam en contract
geregistreerd onder
SGZ-AGB-contract code
13-005313
.

. Tarief Coachingstrajecten - vergoeding door de werkgever of vanuit eigen bedrijf

Tarief
Organisatie


110,

Tarief
Eigen bedrijf

Een coachingstraject heeft als doel werkgerelateerde vaardigheden te vergroten en/of werkgerelateerde problemen op te lossen. .
Er is dus spake van een persoonlijk en beroepsmatig ontwikkelingsproces. Vraagstellingen voor een coachingstraject kunnen heel
divers van aard zijn. Na een intakegesprek worden de gewenste doelen verkend en indien gewenst volgt er na toestemming van de cliŽnt
een beknopte offerte, rekening houdend met de privacy-gevoelige situatie waarin de coachcliŽnt zich bevindt.

N.B. Een coachingstraject is een werkgerelateerd ontwikkeingsproces voor psychisch gezond functionerende personen. Om deze reden
Wordt een coatchtrajct dan ook niet door de zorgverzekeraar vergoed. Indien er door de huisarts een DSM4 stoornis zoals een depressie
is geconstateerd valt de behadeling wel onder vergoede zorg. Soms vindt r vanuit de aanvullende verzekering vergoeding plaats.

Voorbeelden van coachingsvraagstukken zijn :

. Aanleren van aanvullende sociale vaardigheden.
. Fijnslijpen van leidinggevende vaardigheden.
. Voorkomen en herstellen van Burn-out (werkgerelateerde uitputtingsverschijnselen).
. Time-management
. Omgaan met arbeidsconflicten
. Sterkte-zwakte analyse van persoonlijke en beroepsmatige kwaliteiten


110,

Tarief
Partikulier

naar
draag
kracht