1 : Startpagina

2 : Psychologische
uitgangspunten

3 : Doelgroepen en
werkwijzen

4 : verzekerde
onverzekerde zorg

5 : Tarieven
onverzekerde zorg

6 : Coachingtrajecten
organisatie en ZZP.

Copywright : A. Kranenburg KvK-registratie no. 27356696

7 : Welke klachten
wel en welke niet

8 : N.I.P.
Klachtencomissie


Kwaliteitsstatuut


Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG


Toelichting belangrijkste uitgangspunten en therapievormen

Soms spelen er bij onze huidige problemen zaken mee in ons onbewuste - weggedrongen of vergeten thema’s of
gebeurtenissen waar we niet (meer) van op de hoogte (willen) zijn - waardoor oplossingen voor deze problemen worden
geblokkeerd.

Mijn werkwijze bestaat uit een combinatie van verschillende theoretische en therapeutische wetenschappelijk erkende invalshoeken.
Enkele belangrijke en voor veel mensen herkenbare uitgangspunten van deze invalshoeken zijn hieronder kort beschreven.

Wat je denkt over jezelf of over een situatie bepaalt wat je voelt. Wat je voelt bepaalt wat je doet. Wat je doet bepaalt
grotendeels wat de uitkomst wordt. Negatieve gedachten leiden vaker tot negatieve uitkomsten, positieve gedachten vaker
tot positieve uitkomsten. Wijziging van gedrag leidt meestal tot nieuwe ontwikkelingen. Positieve ontwikkelingen leiden
meestal tot positieve gedachten.
Als je tijdens je ontwikkeling als kind littekens hebt opgelopen (bv. door een onveilig gezin, gepest op school) heb je meer
kans hier in je volwassen leven nog last van te ondervinden dan wanneer je een positieve stabiele veilige jeugd heb gehad.

Je hebt niet je lichaam, je bent ook je lichaam. Je lichaam praat in de vorm van moeheid en andere (psychosomatische) klachten
Mee als er wat er met je aan de hand is. Het is belangrijk je lichaam te begrijpen in plaats van er alleen maar op te mopperen als
het zich meldt.

Een onverwerkt trauma blijft je vaak achtervolgen en moet soms eerst verwerkt worden voordat je in je
persoonlijkheid en functioneren verder kunt groeien en van je meestal diverse klachten afkomt.

Telefoonnummer : 079 -3163647.

www.psychologiepraktijk-kijkhelder.nl

Het zit in de natuur van de mens zich te willen ontplooien en zijn mogelijkheden verder te ontwikkelen. Het is
een goed gevoel het beste uit jezelf te willen halen.

‘Kijk Helder’

Kijk Helder’

Een heldere kijk op jezelf

op je medemens

op positieve realistische doelen

en hoe ze te bereiken...