1 : Startpagina

2 : Psychologische
uitgangspunten

3 : Doelgroepen en
werkwijzen

4 : verzekerde
onverzekerde zorg

5 : Tarieven
onverzekerde zorg

6 : Coachingtrajecten
organisatie en ZZP.

Copywright : A. Kranenburg KvK-registratie no. 27356696

7 : Welke klachten
wel en welke niet

8 : N.I.P.
Klachtencomissie


Kwaliteitsstatuut


Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG


Kwaliteitsstatuut en N.I.P. klachtencomissie

Telefoonnummer : 079 -3163647.

www.psychologiepraktijk-kijkhelder.nl

‘Kijk Helder’

Kijk Helder’

Vriendelijke Groet, Lex Kranenburg