1 : Startpagina

2 : Psychologische
uitgangspunten

3 : Doelgroepen en
werkwijzen

4 : verzekerde
onverzekerde zorg

5 : Tarieven
onverzekerde zorg

6 : Coachingtrajecten
organisatie en ZZP.

Copywright : A. Kranenburg KvK-registratie no. 27356696

7 : Welke klachten
wel en welke niet

8 : N.I.P.
Klachtencomissie


Kwaliteitsstatuut


Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG


www.psychologiepraktijk-kijkhelder.nl

Bunuelstrook 13, 2726RX Zoetermeer

Zoetermeer

Verzekerde en Onverzekerde zorg, Coachingstrajecten

Lex Kranenburg
GZ-psycholoog N.I.P.
B.I.G.-geregistreerd
Aangesloten bij SGZ.

Psychologie Praktijk ‘Kijk Helder’

Bij de zorgverzekeraar bent u verzekerd tegen psychische ziekte zoals een angststoornis of een depressie. Voor verzekerde zorg is
een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk waarin de huisarts heeft vermeld dat er volgens hem sprake is van een psychische ziekte
of het vermoeden daarvan. Dit heet (het vermoeden van ) een DSM4 diagnose. De huisarts heeft in uw verwijsbrief ook vermeld dat
het een verwijzing naar een GZ-psycholoog ( in de eerste lijn) betreft en dat de behandeling plaatsvindt in de Basis-GGZ (B-GGZ).

. Verzekerde zorg - verplichte verwijsbrief van de huisarts

. Onverzekerde zorg - geen verwijsbrief noodzakelijk

.Tarieven onverzekerde zorg en coaching

Ook psychisch gezonde mensen hebben wel eens problemen. Problemen en probleemoplossen hoort bij het menselijk leven. Om het verschil
te verduidelijken een vooorbeeld : Als je depressief bent kan dit relatieproblemen tot gevolg hebben. Omdat depressie een DSM4-diagnose Is
valt een behandeling dan onder de vergoede zorg. Maar relatieproblemen kunnen ook ontstaan door verschillen in wensen en verwachtingen
van verder goed functionerende personen. In dit laatste geval valt een therapie niet onder vergoede zorg, tenzij het vanuit de aanvullende
verzekering gedekt wordt.

. Coachingstrajecten - vergoeding vanuit uw eigen zaak of door de werkgever

In geval van onverzekerde therapie geldt een bedrag naar financiële draagkracht. Indien het coachingtraject vergoed wordt door de werkgever
Geldt het coachingstarief. Beide staan vermeldt in de bijlage tarievenlijst onverzekerde zorg en coaching.

. Aanvullende verzekering

Sommige niet vergoede vormen van psychologische zorg zoals relatieproblemen of werkgerelateerde problemen -
zonder dat er sprake is van een DSM4 stoornis - worden soms wel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

Bij de zorgverzekeraar
zijn mijn naam en contract
geregistreerd onder
AGB-contract code
94004550 en/of 9400-4014
KVK 27356696