1 : Startpagina

2 : Psychologische
uitgangspunten

3 : Doelgroepen en
werkwijzen

4 : verzekerde
onverzekerde zorg

5 : Tarieven
onverzekerde zorg

6 : Coachingtrajecten
organisatie en ZZP.

Copywright : A. Kranenburg KvK-registratie no. 27356696

7 : Welke klachten
wel en welke niet

8 : N.I.P.
Klachtencomissie


Kwaliteitsstatuut


Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG


Tabel tarieven onverzekerde zorg en coaching

Mijn werkwijze bestaat uit een combinatie van verschillende theoretische en therapeutische wetenschappelijk erkende invalshoeken.
Enkele belangrijke en voor veel mensen herkenbare uitgangspunten van deze invalshoeken zijn hieronder kort beschreven.

Als je tijdens je ontwikkeling als kind littekens hebt opgelopen (bv. door een onveilig gezin, gepest op school) heb je meer kans
hier in je volwassen leven nog last van te ondervinden dan wanneer je een positieve stabiele veilige jeugd heb gehad.

Een onverwerkt trauma blijft je vaak achtervolgen en moet soms eerst verwerkt worden voordat je in je persoonlijkheid en
functioneren verder kunt groeien en van je meestal diverse klachten afkomt.

Telefoonnummer : 079 -3163647.

www.psychologiepraktijk-kijkhelder.nl

‘Kijk Helder’

Kijk Helder’

Vriendelijke Groet, Lex Kranenburg