1 : Startpagina

2 : Psychologische
uitgangspunten

3 : Doelgroepen en
werkwijzen

4 : verzekerde
onverzekerde zorg

5 : Tarieven
onverzekerde zorg

6 : Coachingtrajecten
organisatie en ZZP.

Copywright : A. Kranenburg KvK-registratie no. 27356696

7 : Welke klachten
wel en welke niet

8 : N.I.P.
Klachtencomissie


Kwaliteitsstatuut


Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG


. Doelgroepen : Volwassen, jongeren, kinderen

Individuele therapie : Voor de oplossing van ‘problemen in jezelf’ is meestal een individuele therapie het meest geschikt. Problemen ontstaan echter ook
vaak in wisselwerking met andere mensen, waardoor het zinvol kan zijn soms met je partner of ouders te komen. Zoals hiervoor al beschreven wordt dan beter
zichtbaar hoe mensen elkaar positief of negatief (kunnen) beïnvloeden. Met andere woorden - in een individuele therapie kan het zinvol zijn dat er een of
enkele keren een van belang zijnd persoon meekomt ter aanvulling, verheldering en/of oplossing van de probleemsituatie.

Partnerrelatietherapie : Als psychisch gezonde en goed functionerende mensen relatieproblemen hebben is relatie-therapie vaak de aangewezen oplossing.
N.B. er is dan dus geen sprake van een DSM4-stoornis (zoals een depressie bij één of beide partners) die ten grondslag ligt aan de relationele problematiek.
Relatietherapie wordt niet vergoed uit de basisverzekering, soms wel uit de eventuele aanvullende verzekering. Indien er door de huisarts wel een DSM-4 stoornis
bij één (of beide) partners is geconstateerd die het relatieprobleem veroorzaakt is er wél sprake van vergoede zorg en zal de huisarts meestal een verwijsbrief voor
individuele therapie voor de psychisch zieke partner afgeven. In dit kader kan soms ook een partnerrelatiegesprek plaatsvinden.

Gezinstherapie : Een gezinsprobleem heeft vrijwel altijd invloed op alle gezinsleden. Vaak hebben de gezinsleden een positie ingenomen als antwoord
op het probleem in een poging er iets aan te verbeteren en/of zichzelf te beschermen. Regelmatig is in een therapie dan noodzakelijk de positie en
gedachten van alle oudere en jongere gezinsleden te begrijpen en is een veranderde opstelling van iedereen nodig voordat het probleem echt goed kan
worden opgelost. In dat geval zijn gezinsgesprekken geïndiceerd. Als er geen sprake is van een DSM4 stoornis bij een van de gezinsleden worden de gesprekken
niet de door zorgverzekeraar vergoed, tenzij de eventuele aanvullende verzekering hierin voorziet. Eén of enkele gezinsgesprekken kunnen soms ook
plaatsvinden in het kader van een individuele therapie als dat noodzakelijk blijkt voor de genezing van een volgens de DSM4 psychisch ziek gediagnosticeerd gezinslid.

Ik geef u graag nadere telefonische uitleg over deze wat warrig klinkende regels betreffende vergoede v.s. niet vergoede zorg.

Telefoon : 079 -3163647.

www.psychologiepraktijk-kijkhelder.nl

‘Kijk Helder’

Kijk Helder’

Een heldere kijk op jezelf

Op je medemens

Op positieve realistische doelen

en hoe ze te bereiken...

. Therapie-setting : Individuele therapie, partnerrelatietherapie, gezinstherapie

De doelgroepen betreffen volwassenen, jongeren en kinderen met verschillende soorten problematiek. Bij verwijzing van kinderen bepaalt niet de
leeftijd maar de aard van de problematiek de behandelmogelijkheden. Indien een probleem niet tot mijn behandelgebied behoort, kan ik meestal
gericht doorverwijzen naar een collega. Niet tot mijn behandelgebied behoren oa. het opmaken van uitgebreide diagnostische rapporten. Bij de
individuele behandeling van jongere kinderen en tieners is het vrij gebruikelijk de ouder(s), eventuele andere gezinsleden en indien wenselijk soms
ook school te betrekken. Het verrijkt het diagnostisch beeld en vergroot het zicht op effectieve oplossingen. Als een kind of tiener hier bezwaar tegen
heeft wordt hiermee uiteraard rekening gehouden en wordt gezocht naar een passende oplossing. (Zie overzicht blz 7 - welke klachten wel en niet)

Kijk Helder’